News

26 Jun 2018

Дорогой пользователь!

С 23.04.2018 PayPal взимает плату за получение средств. Вы можете проверить комиссионные с помощью технической поддержки PayPal.

При заказе платежа в размере 250 долларов США или более комиссия не ...

26 Jun 2018

Уважаеми потребители!

От 23.04.2018 г. PayPal начислява такса за получаване на средства. Можете да проверите комисионната от помощта на техническата поддръжка на PayPal.

Когато изискате плащане от $250 или повече, комисионна ... read more

04 Mar 2018

Dear user!

Since 23.04.2018 PayPal charges a fee for receiving funds from. You can check your commission rate with PayPal's technical support. When ordering a payment of $ 250 or more, the commission will not be charged.